CARI KANDUNGAN BLOG

Nabi Isa dan nabi Yahya

November 20, 2019

Ibu nabi Yahya bernama Isya' (إيشاع )

Para Mufassirin berbeza pandangan tentang hubungan Isya' ini dengan Hannah, isteri Imran yang merupakan ibu kepada Maryam. Isya' itu dikahwini oleh nabi Allah Zakaria dan dia tidak mendapat anak kerana mandul. Hinggalan takdir Allah menentukan lahirnya Yahya dan hilanglah sifat mandul Isya' itu.

Ada dua pandangan mengenai status Isya' tersebut:

1) Dia adalah anak kepada Hannah, iaitu kakak kepada Maryam.

Pandangan ini berasaskan hadis nabi SAW mengenai peristiwa nabi SAW naik ke langit ke-2 dan bertemu dengan nabi Yahya dan Isa. Ketika memperkenalkan mereka, Jibrail menyifatkan mereka dengan katanya:


 وَهُمَا ابنَا الخَالَةِ
Kedau-duanya adalah anak kepada ibu saudara

Perkataan ini membawa maksud bahawa Yahya dan Isa itu masing adalah anak kepada ibu saudara yang lain. Dengan kata lain, emak nabi Yahya adalah ibu saudara kepada nabi Isa, manakala ibu nabi Isa pula adalah ibu saudara kepada nabi Yahya. Jika demikian, Maryam dengan Isya' adalah dua beradik dan mereka anak kepada Hannah. 

Inilah pandangan Jumhur Mufassirin sebagaimana dinukilkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah.

2) Dia adalah adik kepada Hannah dan ibu saudara kepada Maryam.

Pandangan ini berasaskan kepada fahaman mengenai ayat yang menyebutkan tentang nazar Hannah sebelum Maryam lahir. Ayat itu memberi isyarat bahawa Hannah tidak dapat anak lalu dia bernazar sehingga lahirlah Maryam. Maryam adalah satu-satunya anaknya. Bagimana pula dikatakan Maryam ada kakak?`

Berpegang dengan alasan itu, hadis yang menyifatkan bahawa Yahya dan Isa sebagai masing-masing anak kepada makcik difahami bahawa kedudukan Isa sebagai anak kepada ibunya yang menjadi saudara kepada Isya', sama statusnya dengan anak saudara juga. Dari segi hukum, jika ibu anak saudara kepada seseorang, anaknya juga dianggap anak suadara kepada orang itu. Maka Isa dianggap anak sudara kepada Isya' walaupun antara dia dengan Isya' ada ibunya.

Justeru, Yahya dan Isa itu disifatkan sebagai anak kepada makcik tidak bertentangan.

Yahya anak kepada makcik Isa iaitu Isya'. Manakala Isa adalah anak kepada sepupunya iaitu Maryam.


0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template The Beach by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP