SUMBER TAFSIR DAURAH

’Markaz Al-Isy'a'

CARI KANDUNGAN BLOG

Kitab Ar-raddu alal jahmiyyah waz zanadiqoh

April 3, 2017
Perkataan yang menafikan sifat "uluw" Allah dan mengatakan Allah berada di semua tempat adalah perkataan kaum Jahmiyyah. Imam Ahmad bin Hambal telah mengarang sebuah kitab bertajuk  "Ar-raddu alal jahmiyyah waz zanadiqoh" menjawab perkataan-perkataan sesat mereka. Beliau menulis dengan gaya bahasa "jika berkata kaum jahmiyyah itu" lalu beliau memberi jawapannya " dikatakan kepada mereka".

Imam Ahmad menulis bagaimana mahu menguji akal orang jahmiyyah dengan beberapa bentuk soalan kepada mereka.

Tanya kepada mereka: Apakah Allah telah ada sebelum itu sesuatu itu ada? 

Mereka akan jawab :ya
 

Ada 3 kemungkinan bagi jawapan "ya"  itu. Tidak boleh lari , mesti terima salah satu.

1) Jika mereka mengatakan Allah telah menciptakan makhluk dalam dirinya, kata-kata itu kufur kerana ia bermakna Allah menciptakan Jin, Manusia dan Syaitan dalam dirinya.

2) Jika mereka katakan bahawa Allah menciptakan makhluk di luar dirinya, lalu Allah masuk ke dalam makhluk itu, kata-kata sebegini juga kufur. Mana mungkin Allah masuk  ke dalam tempat keji dan kotor.

3) Jika mereka mengatakan Allah menciptakan makhluk di luar dirinya dan Dia tidak pernah masuk ke dalam makhluk itu, inilah perkataan yang benar. Perkataan inilah yang ditegaskan oleh Ahli Sunnah yang mengatakan Allah bersifat dengan Uluww. Allah Di atas Arasy sebagaimana Dia mensifati dirinya.

Allah tidak boleh dikatakan maujud fi kulli makan sebagaimana dakwaan kaum Jahmiyyah.


Catatan Tambahan: 
Ada kalangan yang mendakwa bahawa kitab ini bukan tulisan Imam Ahmad bin Hambal. Namun, ramai ulama menisbahkannya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Cuma Az-Zahabi menyatakan keraguannya tentang nisbah kitab ini kepada Imam Ahmad bin Hambal.

Read more...

Siri mengenali Syiah: Baju nabi Yusuf.

March 23, 2017


Diriwayatkan oleh At-Tusi dan An-Nu'mani daripada Imam Ar-Ridha katanya: "Di antara tanda semasa zahirnya Imam Al-Mahdi ialah dia akan muncul dalam keadaan telanjang di bawah cahaya matahari"

Sumber: Haqqul Yaqin, Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi; MS 347

Namun, dalam Biharul Anwar, Jil. 17 MS 143, disebutkan pula riwayat daripada Abu Abdillah (Jaafar Sadiq) bahawa beliau telah berkata kepada Mufaddol:

" Tahukah kamu apakah itu baju Yusuf Alaihissalam?"

Kata Mufaddol: Tidak tahu

Kata Abu Abdillah: Sesungguhnya Ibrahim Alaihissalam, ketika dinyalakan api untuknya, malaikat Jibrail telah datang membawakan untuknya baju dari syurga dan dipakaikan untuknya. Dengan sebab itu, dia tidak dimudaratkan oleh angin, api atau sejuk.Ketika Ibrahim hampir wafat, dia jadikan baju itu tangkal dan digantung dileher Ishak. Ishak pula kemudiannya menggantungkannya di leher Yaakob. Bila lahirnya Yusuf,Yaakob gantungkan pula di leher Yusuf. Lalu berlakulah apa yang telah berlaku kepada Yusuf...Sehingga Yusuf mengirimkan baju itu kepada Yaakob, lalu sembuhlah dia daripada kebutaannya.

Mufaadol bertanya: Jika demikian, ke manakah pula perginya baju Yusuf itu?

Kata Abu Abdillah: Kepada ahlinya, dan ia kini bersama Al-Qaim. Bila dia keluar (dari sirdab), orang beriman akan mencium baunya di timur dan barat.

Riwayat yang sebegini nampak bertentang antara satu sama lain. Mulanya dikatakan Al-Mahdi yang dipanggil sebagai Al-Qaim itu keluare dalam keadaan telanjang. Tetapi diriwayatkan pula dia akan keluar bersama baju nabi Yusuf.

Perlu diketahui bahawa salasilah nabi Yusuf tidak sampai kepada Al-Mahdi kerana Al-Mahdi bukan keturunan nabi Yaakob yang mempusakai baju itu daripada nabi Ibrahim. Al-mahdi dari keturunan nabi Muhammad SAW. Sebab itu, menyebut bahawa baju Ibrahim itu disimpan oleh "ahlinya" adalah satu yang menimbulkan persoalan. Kalaulah Al-Qaim itu ahli kepada keturunan Ishak, Yaakob dan Yusuf, ternyatalah Al-Qaim itu beketurunan Bani Israil.

Sebenarnya, siapakah Al-Qaim menurut orang Syiah. Dia dari keturunan nabi Muhammad SAW atau keturunan Yahudi?

Memang ada diriwayatkan dalam kitab tafsir tentang asal usul baju yang nabi Yusuf suruh bawa kepada bapanya nabi Yaakob. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan riwayat daripada Ibn As-Suddi dan Mujahid bahawa baju itu asalnya kepunyaan nabi Ibrahim yang diberikan oleh malaikat kepadanya semasa dia dilemparkan dalam api. Ia adalah baju daripada sutera syurga.Baju itu diwarisi kepada anaknya nabi Ishak, seterusnya kepada anaknya nabi Yaakob dan seterusnya kepada nabi Yusuf.

Allamah Muhammad At-Tahir bin 'Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir Wan Tanwir mengkritik riwayat ini dengan mengatakan bahawa baju nabi Yusuf telah ditanggalkan dan dibawa kepada bapanya Yaakob oleh saudara-saudaranya ketika dia dilemparkan dalam perigi buta. Baju baju itu telah dilumurkan darah palsu untuk mengaburi bapa mereka. Maka dari mana pula baju nabi Ibrahim boleh terus bersama nabi Yusuf. Apa yang sebetulnya ialah, baju yang dikirimkan oleh nabi Yusuf itu adalah bajunya sendiri dan pulihnya mata bapanya itu adalah kemuliaan dan kemukjizatan anugerah Allah untuknya.

Cerita ini hanyalah riwayat. Akal yang kritis tidak boleh menerimanya. Episod sejarah hidup nabi Yusuf membuatkan kita sukar menerima cerita ini sebagai ma'qul. Ada masalah dalam cerita sebegini. Apatah lagi untuk mempercayai omongan yang terdapat dalam kitab-kitab Syiah sebagaimana yang telah disebutkan.

Sebenarnya, dalam kitab Tafsir pun ada riwayat Israiliyyat. Bukan salah para imam mufassirin kerana memasukkan riwayat Israiliyyat dalam kitab mereka. Mereka amanah dengan ilmu mereka dan menintakannya sebagai khazanah untuk orang kemudian. Orang kemudian yang membaca perlulah mengkaji sama ada riwayat tersebut saheh atau tidak.

Read more...

Ghurur dan Gharur.

March 13, 2017

Dalam surah Al-Hadid, ayat 20, kita menemukan kalimah "Al-ghurur".

Firman Allah:


وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ


Tetapi, dalam Surah Luqman, ayat 33, kita temui kalimah " Gharur".

Allah berfirman:

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

Apakah beza antara "ghurur" dan "gharur"?

Kalimah " الْغُرُورِ " adalah kata masdar (terbitan) bagi kata dasar "غَرّ " yang ertinya ialah menipu.Maka kata " الْغُرُورِ " bererti penipuan.

Manakala kalimah " الْغَرُورُ " pula adalah kata nama bagi yang suka menipu. Makhluk penipu nombor wahid adalah Syaitan. Maka syaitan dinamakan " الْغَرُورُ". Selain syaitan, dunia, harta, perempuan dan pangkat adalah " الْغَرُورُ".

Read more...

GOLONGAN ARMALAH

January 22, 2017

Armalah merujuk kepada para janda, Perkataan armalah berasal daripada kata "armala" yang membawa maksud tiada apa-apa yang bersisa melainkan pasir. " Ramlun" dalam bahasa Arab bermaksud pasir. Maka para janda, mereka hilang suami dan hidup susah. Saking susahnya mereka, disebutkan mereka sebagai armalah iaitu golongan yang hanya ada pasir untuk menyara kehidupan.

Demikianlah kaitan satu perkataan dalam seni bahasa Arab.

Ketika Allah berfirman :


أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ
(Surah Al-Balad: Ayat 16)

"Atau si miskin yang susah hidup(sangat fakir)"

Kalimah "matrabah" merujuk kepada asal perkataan "turbun" yang bererti tanah atau pasir. Kerana susahnya si miskin itu, hingga kesusahannya itu dikaitkan dengan tanah. Dia tiada apa-apa lagi sehingga tangannya melekat pada tanah, yakni berlutut dengan tangan di atas tanah. Ia membayangkan hidup yang susah dan merana. Maka disebut sebagai matrabah.

Read more...

Surah Al-Kahfi ayat 97

January 14, 2017


فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا" Maka mereka itu( Yakjuj dan makjuj) tidak punya kudrat untuk memanjatnya dan mereka tidak pula punya kudrat untuk menembusi tembok tersebut".


Setelah selesai Zulqarnain membina tembok antara dua gunung yang mengurung makhluk Yakjuj dan Makjuj, beliau pun mengungkap kata-kata tersebut. Dalam ayat tersebut, ada perkataan " اسْطَاعُوا " dan " اسْتَطَاعُو ". Apa kah beza antara keduanya?

Para ulama lughah mengatakan tambahan pada huruh adalah tambahan pada makna. Maka tambahan huruf "ta" pada kalimah yang kedua membawa maksud upaya yakjuj dan makjuj untuk memanjat gunung itu lebih mudahdaripada menebuknya.

Namun, mereka masih juga memilih yang sukar berbanding yang mudah. Kenapa?

Mereka menggali lubang untuk menembusi tembok antara gunung itu dan setelah menanggung kepayahan selama ribuan tahun, akhirnya mereka dapat menembusinya dengan izin Allah swt.

Read more...

KAUM DI SEBELAH MATAHARI TERBIT.

December 16, 2016

Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi: Ayat 90

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا


"Sehingga apabila dia (Zulqarnain) sampai di daerah matahari terbit, dia mendapatinya terbit kepada suatu kaum yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripada sinar matahari"

Siapakah kaum itu dan di manakah mereka tinggal?

Apa yang dapat disimpulkan, Quran tidak menjelaskan secara pasti siapakah kaum itu dan di manakah mereka. Itu bukan perkara penting dan tidka mengetahuinya tidak memandulkan iktibar daripada kisah pengembaraan Zulqarnain.

Namun, para mufassirin cuba mencungkil makna di sebalik ayat dengan pelbagai andaian dan pandangan. Dalam daurah ini, dibawakan satu pandangan tafsir yang dikemukanan oleh seorang ahli tafsir iaitu Syeikh Mutawalli Sya'rawi (1329-1419H/1911-1998M)

Kata Syeikh Sya'rawi dalam tafsirnya "Khawatir As-Sya'rawi", ayat ini menjelaskan bahawa Zulqarnain telah sampai ke satu kawasan yang mana penduduknya tidak ada penutup yang menutupi tubuh mereka dari cahaya matahari. Tiadanya penutup bagi tubuh mereka itu tiga kemungkinan:

a) Mereka tidak berpakaian seperti kaum-kaum tertentu di Afrika Tengah.

b) Mereka tidak tinggal dalam rumah yang melindungi mereka daripada matahari .

c) Kawasan itu tiada pokok kayu yang melindungi dari panas matahari seperti kawasan dataran luas savana atau gurun .

Bebeza dengan kaum yang ditemui Zulqarnain di sebelah matahari tenggelam, kaum di sebelah matahari terbit tidak disebutkan dakwah dan perlaksanaan peraturan. Ertinya kaum sebelah matahari tenggelam itu telah mencapai kemajuan dan punya tamaddun sedangkan kaum di sbelah matahari terbit itu mundur dan tidak ada kemajuan akal maupun material yang melayakkan mereka dikenakan peraturan.

Seterusnya Syeikh Sya'rawi juga menyebutkan pandangan sesetengah mufassirin yang mengatakan tempat Zulqarnain sampai itu adalah kawasan di mana siangnya enam bulan dan malamnya enam bulan. Matahari sentiasa kelihatan. Tempat itu adalah kawasan kutub utara.

Wallahu a'lam!

Read more...

KENAPA ALI DIGELAR ABU TURAB

December 8, 2016

Abu Turab ( Bapa Tanah) adalah gelaran buat Saidina Ali bin Abi Talib r.a.  Gelaran ini datang daripada rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dalam Saheا Bukhari:

 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال:
:ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان ليفرح به إذا دعي بها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليها السلام فلم يجد عليا في البيت فقال ( أين ابن عمك ) . فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان ( انظر أين هو ) . فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع . قد سقط رداؤه عن شقه فأصاب تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول :( قم أبا تراب قم أبا تراب)
 " Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said daripada Abd Aziz bin Abi Hazim daripada Abu Hazim daripada Sahl bin Said katanya: Tiad asatu gelaran yang lebih disukai oleh Ali bin Abu Tali selain daripada gelaran Abu Turab. Dia akan gembira jika dia dipanmggil dengan gelaran tersebut. Telah datang Rasulullah SAW ke rumah Fatimah r.a lalu tidak didapatinya Ali bin Abu talib di sana. Lantas baginda bertanya Fatimah anaknya:

" Di mana anak pakcikmu?

Lalu kata Fatimah r.a: "Antaraku dan dia ada sesuatu terjadi dan dia marah kepadaku, lalu dia keluar dan tidak memberitahuku".

Lalu Rasulullah SAW kepada orang (yang ditemuinya) : Carilah di mana dia.

Orang pun datang dan beritahu Rasulullah SAW: Dia sedang duduk di masjid .

Rasulullah SAW pun datang ke masjid dan didapati Ali bin Abu Talib sedang berbaring di sana sambil selendangnya jatuh daripada bahunya dan terkena tanah. Rasulullah mengambilnya dna menyapunya sambil berkata kepada Ali bin Abu Talib r.a:

" Bangunlah wahai Abu Turab!Bangunlah wahai Abu Turab.


Namun,  di kalangan Syiah pula ada penjelasan yang lain yang diriwayatkan dalam sumber-sumber ajaran Syiah.  Ia dikatakan digelarkan kepada Ali bin Abu Talib kerana dia dianggap bapa kepada bumi dan hujjatullah di bumi sesudah Rasulullah SAW. Orang-orang Syiah mentakwilkan firman Allah SWT:


 وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا


 " Dan akan berkata orang kafir pada hari itu(Qiamat): aduhai! alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah"
(Surah An-Naba': Ayat  40)

Ayat itu dikatakan bermaksud orang-orang bukan Syiah akan menyesal pada hari Qiamat kerana melihat kelebihan yang telah Allah berikan kepada Ali dan pengikut Syiahnya. Lantas, keluarlah harapan dan keluhan tersebut kerana mengimpikan untuk menjadi pengikut Ali bin Abu Talib.

Jadi, menurut tafsiran Syiah. perkataan "turab" dalam ayat tersebut adalah orang-orang Syiah. Manakala "kafir" pula merujuk kepada yang mengingkari Ali bin Abu Talib. Ali digelar bapa kepada Turab yakni pemimpin kepada kalangan Syiah.

Tafsiran ini sungguh tidak berasas dan kelancangan terhadap ayat-ayat Allah SWT.  Lain yang Allah SWT ceritakan dalam ayat-ayat sebelumnya dan selepasnya, lain pula yang difahami mereka. Perkataan yang tidak harus ditakwil, mereka buat takwilan dengan berani dan semberono untuk meneguhkan jalan fikir ajaran mereka yang ghuluw dan menyimpang.

Ajaran Syiah adalah nombor wahid paling suka mentakwil ayat-ayat Allah SWT daripada makna asalnya.  Kemudian dicontohi pula oleh golongan Bathiniyyah dan seterusnya Suffiyyah yang berteraskan filsafat ketuhanan yang penuh dengan kepelikan dan kegajilan yang dinisbahkan kepada Islam.
Read more...

TAFSIR ZAMAKHSYARI.

December 3, 2016

Zamakhsyari merupakan salah seorang Imam Muktazilah pada zamannya. Beliau adalah Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Umar Al-Khawarizmi Az-Zamakhsyari (467H-538H).

Di antara Akidah muktazilah ialah menafikan melihat Allah (ru'yatullah ) di akhirat. Ahli Sunnah meyakini hal tersebut berdasarkan dalil-dalil yang jelas daripada Al-Quran maupun hadis. 

Di antara dalil yang menyebutkan mengenai melihat Allah ialah ayat 26 Surah Yunus, di mana Allah menyatakan:

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ


" Bagi orang yang berbuat baik akan mendapat "husna" ( Syurga) dan "ziadah" (Melihat Allah).
(Surah Yunus: Ayat 26) 

Zamakhsyari menafikan peluang melihat Allah dan menyebutkan "husna' dalam ayat tersebut bermaksud pahala dan 'ziadah' pula ialah apa yang lebih daripada pahala tersebut. Beliau menyebut riwayat daripada Ali r.a yang menyatakan bahawa 'ziadah' itu ialah satu bilik dalam syurga daripada mutiara. Demikian juga riwayat Ibn Abbas yang menyifatkan bahawa 'husna' adalah adalah satu kebaikan dan 'ziadah\ adalah ganjaran 10 kali ganda. Riwayat Al-hasan menyatakan bahawa ia adalah 10 kali ganda hingga 700  kali ganda. Mujahid menyatakan bahawa 'ziadah' itu adalah keampunan dan redha Allah SWT. Menurut Yazid bin Syajarah  pula, 'ziadah' ialah dibawakan awan atas ahli syurga lalu daripada awan itu dihujankan apa sahaja kehendak ahli syurga.

Seterusnya Zamakhsyari  menyebutkan bahawa tafsiran yang menyebutkan bahawa 'ziadah' bermaksud peluang melihat Allah dalam syurga adalah pandangan golongan Musyabbihah/Mujassimah yang bersandarkan hadis marfu' yang diriwayatkan dalam Saheh Muslim iaitu:

 Sabda Rasulullah SAW:

إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ وتنجنا من النار؟. قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل" ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: - للذين أحسنوا الحسنى وزيادة

 "Apabila ahli syurga telah masuk ke syurga, Allah SWT pun berkata kepada mereka: Apakah kamu inginkan sesuatu yang aku tambahkan untuk kamu daripada nikmat syurga ini? Para ahli syurga pun berkata: Bukankah telah kau putihkan wajah kami, telah Kau masukkan kami ke dalam syurgaMu dan selamatkan kami dari nerakaMu? Kata Rasulllah SAW: Hijab pun dibuka dan tidak ada sesuatu yang lebih disukai oleh Ahli syurga selain daripada melihat kepada Tuhan mereka. Rasulullah SAW pun membacakan ayat ini:
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة


Daripada ulasan Zamakhyari berhubung ayat tersebut, dapatlah dibaca sikapnya dalam bab "rukyatullah" yang menjadi salah satu ciri keimanan golongan Ahli Sunnah. bahkan beliau melebelkan mereka yang percaya bahawa Allah boleh dilihat dalam syurga itu sebagai golongan Musyabbihah. 

Menjadi perangai golongan Muktazilah sepanjang zaman melebelkan ulama-ulama Ahli Sunnah sebagai Mujassimah dan Musyabbihah kerana itulah watak pendahulu mereka. Perhatikan dan lihatlah contoh-contoh masa lalu untuk anda memahami masa kini. Lihat watak hari ini dan semak apa yang telah dibuat para pendahulu yang menunjuk tauladan buruk yang sepatutnya jadi sempadan.Read more...

Hadis Letak Pelepah Tamar atas Kubur

November 6, 2016

Dari hadis Rasulullah SAW:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين ، فقال : إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ؛ أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ، فغرز في كل قبر واحدة . فقالوا : يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال : لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا .
Dr Husamuddin bin Musa Ufanah menyebutkan beberapa wajah kesilapan istidlal dengan hadis ini untuk mewajarkan letak bunga di atas kubur di kalangan orang Islam iaitu:

1) Pengetahuan bahawa mayat sedang disiksa dalam kubur itu hanya ada pada nabi, tidak pada kita.
2) Jika kita buat hal yang sama bermakna kita bersangka buruk kepada si mati dengan mengatakan bahawa mereka sedang disiksa.
3) Amalan meletak daun atau bunga menyalahi amalan salafus soleh sedangkan mereka lebih faham daripada kita tentang hadis nabi SAW.
4) Amalan itu hanyalah khususiyyat nabi SAW.Rujuk: Yasaluunak; Jil 1 ms 98-99

Read more...

Syarat dalam Berdoa

Dari Hadis Rasulullah SAW:


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال تعالى : { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا } ( المؤمنون : 51 ) ، وقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم } ( البقرة : 172 ) ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يمدّ يديه إلى السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغُذّي بالحرام ، فأنّى يُستجاب له ؟ ) رواه مسلم .


Syeikh Soleh Ibn Othaimin dalam kitabnya Syarah Riyadus Solihin menyenaraikan 4 Syarat dalam berdoa iaitu:

1) Ikhlas dalam berdoa.
2) Tiada unsur permusuhan dalam doa.
3) Berdoa dengan penuh keyakinan
4) Menjaga diri dari sumber haram

Rujuk Syarah Riyadus Solihin, Syeikh Ibn Othaimin; Jil 6 MS 7-10


Read more...

  © Blogger template The Beach by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP