SUMBER TAFSIR DAURAH

’Markaz Al-Isy'a'

CARI KANDUNGAN BLOG

IBN AD-DAILAMI

May 24, 2017

Beliau adalah kalangan sahabat nabi.

Nama Sebenarnya adalah fairuz Ad-dailami. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. dikatakan bahawa beliau adalah anak saudara perempuan Najasyi.

Sejarah mencatatkan dialah orang yang membunuih Aswad Al-Ansi salah seorang yang mengaku nabi palsu di yaman.

عن ابن الديلمي قال : أتيت أُبيّ بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي؟ فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ،وأن ما أخطاك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك" صححه الألباني.

Para ulama selalu juga menyebutkannyab sebagai Ad-Dailami Al-Himyari. 

Meninggal pada zaman pemerintahan khalifah Othman bin Affan.

Ada juga pendapat mengatakan beliau meninggal di Yaman pada tahun 53H iaitu zaman pemerintahan Mu'awiyah bin Abi sufyan.


Read more...

IBN AL-JAUZI

May 23, 2017

Nama sebenarnya ialah Abu Al-Farraj Jamaluddin Abdu tahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Al-Jauzi Al-Qursyi At-tamimi Al-bakari  dari keturunan Muhammad bin Abu Bakar As-Sissdiq Al-baghdadi Al-Hambali.

Lahir pada tahun 510/509 H.

Meninggal tahun 597 di Baghdad.

Specialis dalam bidang nasihat.
Read more...

AD-DHOHAK

May 22, 2017

Ad-dhohak bin Mazahim-Sighar tabi'in. (tabi'in kecil)

Gurunya: Ibn Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibn Umar, Anas bin Malik, Said bin Jubair, Aswad bin Yazid An-nakhae, Ato' bin Abi Rabah, Tawus  bin Kaisan dan lain-lain.

Meninggal tahun 102H

Asalnya Balakh, sebuah pekan kecil di Afghanistan.

Tidak jelas tahun kelahirannya.

masyhur bahawa ibunya mengandungkannya 2 tahun

Masa dilahirkan, dia sudah ada gigi.


Read more...

AL-AKHFAS

Ramai ulama gelarannya Akhfas. Ada yang kata tiga orang. Ada yang kata  4 orang. bahkan kata As-Suyuthi, ada 11 orang.


والأخافش ثلاثة:
الأكبر: عبد الحميد بن عبد المجيد.
الأوسط: هذا السعيد [سعيد بن مسعدة]
الأصغر: علي بن سليمان.

وقيل: أربعة:
والرابع: أحمد بن عمران.

وقيل: أحد عشر:
الخامس: أحمد بن محمد الموصلي.
السادس: خلف بن عمرو.
والسابع: عبد الله بن محمد.
الثامن: عبد العزيز بن أحمد.
التاسع: علي بن محمد المغربي الشاعر.
العاشر: علي بن إسماعيل الفاطمي.
الحادي عشر: هارون بن موسى بن شريك كذا في مدينة العلوم للأرنيقيAl-Akhfas Al-kabir
Al-Akhfas Al-Muqri'
Al-Akhfas Al-Ausat
Al-Akhfas As-Soghir

Nama yang selalu disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dengan katanya : telah berkata Al-Akhfas...belia ialah Al-Akhfas Al-Ausat

Tuan punya kitab Ma'anil Quran . Kitab ini adalah rujukan penting Imam Qurtubi bagi tafsirnya.

Beliau adalah Abu Al-Hasan Sa'id bin Mus'idah Al-Balkhi.

Seorang imam dalam nahu

pernah melazimi Sibawaih

Meniggal pada tahun 215H

Read more...

AZ-ZUJAJ

Namanya Abu Ishak Ibrahim bin Muhammad bin As-Sirri bin Sahal Az-Zujaj Al-baghdadi.

Lahir pada tahun 241H  dan meninggal pada tahun 311H.

Lahir di baghdad dan meninggal di sana.

Berkawan dengan Wazir Khalifah Al-Mu'tadid iaitu Ubaidillah bin Sulaiman dan mengajar ilmu kesusasteraan kepada anaknya Al-Qasim bin Ubaidillah .

Pada mulanya dia mengusahakan perusahan buat kaca lalu ditinggalkannya kerana menumpukan kepada kesusasteraan.

Read more...

AL-FARRA'

Beliau adalah Imam Abu Zakaria Yahya bin Zayyad bin Abdullah bin Manzur bin Marwan Al-Aslami Ad-Dailami Al-Kufi.Leluhurnya adalah hamba bani Asad yang digelar Al-farra'.

Lahir di Kufah tahun 144H.


Beliau seorang yang kuat ingatan dan tidak menulis apa yang didengar daripada guru-gurunya kerana bergantung kepada ingatannya.

Beliau ahli dalam bahasa Aran dan tafsir.

Khatib Al-baghdadi menyifatkannya sebagai Amirulmukminin dalam nahu.


Al-farra' menghabiskan hampir keseluruhan hidupnya di Baghdad sehinggalah beliau meninggal pada tahun 207H.

Read more...

IBN MUNZIR AN-NISABURI

Beliau adalah Al-Hafiz Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Al-Munzir bin Al-Jarud An-Nisaburi.

Lahir pada tahun 241H dan meninggal pada tahun 318H.

Imam Az-Zahabi menyebutkan bahawa kelahirannya adalah keda saat kematian Imam Ahmad bin Hambal.

Beliau berguru dengan Imam Bukhari, Abu hatim Ar-razi, Abu Isa At-Turmuzi, Al-baghawi dan lain-lain.

Beliau mengembara ke Mesir untuk menuntut ilmu dengan Ar-Rabi' bin Sulaiman (M:270) yang merupakan murid langsung kepada Imam Syafie.

Antara karyanya:

Al-Iqna'

Al-Ausat

Meninggal di Makah pada tahun 318H.

Read more...

IBN ABI LAILA

Abd rahman bin Abi Laila Al-Ansori

Lahir tahun 17H , zaman khalifah Abu Bakar As-Siddiq atau Umar Al-Khattab.

Meninggal tahun 83H

Salah seorang perawi dan merupakan kalangan Kibar Tabi'in

Sempat bertemu sejumlah besar sahabat. Dianggarkan berjumlah 120 orang.

Beliau baca Quran daripada lepas solat Subuh hingga terbit matahari.

Selepas peristiwa pembenuhan Othman, beliah menjadi pengikut Ali dan berpindah ke Kufah. Beliau ikut serta dalam perang membasmi Khawarij di Nahrawan.

Ibn Khalikan meriwayatkan bahawa beliau turut serta di pihak Ali dalam perang Al-jamal.

hajjaj bin Yususf As-Tsaqafi pernah mahu melantiknya sebagai Qadhi KLufah, tetapi tak jadi kerana ketua polis hajjaj memberi amaran kepada Hajjaj atas kersnya penghakiman Ibn Abi Laila. Dikatakan juga bahawa dia telah dilantik tetapi kemudian dipecat.

Saat Abdurrahman bin Muhamamd Al-Asyath bangkit melawan pemerintahan Umawiyyah, Ibn Abi Laila berpihak kepadanya hinggalah dia terbunuh. Dikatakan juga dia mati kerana lemas di Sungai Dajlah pada tahun 83H dalam perang Dir jamajim.

Read more...

HAFIZ AL-MIZZI

Namanya Jamaluddin Abu Al-Hajjaj.

Asal Syam, lahir di Halab (Aleppo)

Seorang Muhaddith

Lahir di Halab pada tahun 654H

Meninggal pada tahun 742H

Mahir dalam ilmu bahasa, kemudian hadis dan rijal.

Pengarang Tahzibul Kamal yang mempunyai 12 Juzuk.

Pengarang Kitab Tuhfatul Asyraf Fi ma'rifatil Atraf yang mengandungi 8 Jilid.

Beliau bersahabat dengan Ibn Taimiyyah dan mengikut jalan Salaf. 

Pada satu ketika pernah melazimi Al-Afif Al-Tilmisani, tetapi apabila didapati orang itu berakidah wehdatul wujud, dia pun menjauhkan diri.

Abu Hasan bin Al-'Attor menyakitinya tetapi tidak didapati dia memperkatakannya dan demikianlah sesiapayang menyakitinya, dia tidak pernah memperkatakannya.

Read more...

AL-MUQRIZI

AHMAD BIN ALI AL-MUQRIZI.

Dikenali dengan nama Taqiyyuddin Al-Muqrizi.

Lahir pada tahun 764H dan meninggal pada tahun 845H di Kaherah.

Beliau adalah kalangan ulama sejarah.

Silsilah keturunannya dikatakan bersambung hingga ke Saidina Ali melalui jalan para khalifah Fatimiyyin.

Leluhur beliau bermazhab hanafi tetapi beliau kemudian menjadi Syafiyyah.

Beliau pernah mengambil ilmu daripada Ibn Khaldum (m:808H) yang pernah berkunjung ke Kaherah pada tahun 784H.

Read more...

  © Blogger template The Beach by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP